LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - WRZESIEŃ 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - WRZESIEŃ 2015':

- Do której grupy łączników zaliczany jest stycznik ze względu na zdolność łączeniową? ........
- Z jaką prędkością obraca się wał silnika indukcyjnego klatkowego posiadającego 3 pary biegunów przy poślizgu s = 0,2 zasilanego z sieci trójfazowej o częstotliwości 50 Hz? ........
- Do jakiego rodzaju pracy przystosowany jest silnik o przedstawionej tabliczce znamionowej? ........
- Który z silników prądu stałego, o tej samej mocy, posiada największy moment rozruchowy? ........
- W jakim silniku uzwojenia połączone są w sposób przedstawiony na rysunku? ........
- Jaki element wyłącznika niskonapięciowego, którego przekrój przedstawiono na rysunku, wskazano strzałką? ........
- Jakie materiały stosowane są do wykonania pierścieni ślizgowych silników indukcyjnych pierścieniowych? ........
- Który z wymienionych typów przewodów należy użyć do zasilania odbiorników ruchomych lub innych, np. podlegających wstrząsom i wibracjom? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: