LOGOWANIE

Kwalifikacja MG20 - WRZESIEŃ 2015

(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG20 - WRZESIEŃ 2015':

- Komplet narzędzi skrawających przedstawiony na zdjęciu służy do wykonywania ........
- Do zgrubnej obróbki maszynowej powierzchni płaskich o dużych wymiarach stosuje się ........
- Stal kortenowską wykorzystuje się do produkcji ........
- Do sprawdzenia skoku gwintu należy zastosować sprawdzian ........
- Metodą łączenia części z materiałów metalowych i z tworzyw sztucznych jest ........
- Do spawania żeliwa na gorąco stosuje się elektrody oznaczone symbolem ........
- W celu przeprowadzenia naprawy reduktora tokarki, bezpośrednio po demontażu należy ........
- Konserwacja narzędzi pomiarowych, np. płytek wzorcowych, polega na przemyciu ich ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: