LOGOWANIE

Kwalifikacja R21 - WRZESIEŃ 2015

(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R21 - WRZESIEŃ 2015':

- Aktinidia i glicynia to rośliny stosowane do obsadzania ........
- Do wyrównania i zagęszczenia gleby przed wysiewem nasion traw należy użyć ........
- W celu otrzymania form topiarycznych np. bukszpanu lub cisu, w szkółce należy wykonać cięcie ........
- Które warunki powinny spełniać drzewa przeznaczone do sadzenia? ........
- Formę pienną drzewa o wysokości pnia 150 cm jednokrotnie szkółkowaną oznacza się symbolem ........
- W celu przygotowania siewek drzew ozdobnych do ekspedycji należy posortować je według norm, biorąc pod uwagę ........
- Przed umieszczeniem łodyg roślin w zielonej gąbce florystycznej należy ich końcówki ........
- Oznaczenie graficzne przedstawia grupę krzewów ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja R21 - WRZESIEŃ 2015