LOGOWANIE

Kwalifikacja MED9 - WRZESIEŃ 2015

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED9 - WRZESIEŃ 2015':

- W wyniku wytrawiania wodą A Ithaeae radix lub Lini semen otrzymuje się lege artis ........
- Której substancji pomocniczej dotyczy przedstawiony opis farmakopealny? Wygląd: biała, tłusta, miękka masa o słabym, swoistym zapachu. Nie powinna wykazywać zjełczałego zapachu. ........
- Opóźnionym uwalnianiem po podaniu doustnym charakteryzują się tabletki ........
- Wskaż typ niezgodności chemicznej, która może wystąpić w leku sporządzonym według zamieszczonej recepty. ........
- Stężenie kwasu salicylowego w maści sporządzonej według zamieszczonej recepty wynosi ........
- Oblicz ilość efedryny chlorowodorku, którą należy odważyć do wykonania leku według podanej recepty. ........
- Sporządzając lege artis lek według zamieszczonej recepty, należy mentol ........
- Mikser recepturowy, to urządzenie służące do sporządzania w aptece ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: