LOGOWANIE

Kwalifikacja MS17 - WRZESIEŃ 2015

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS17 - WRZESIEŃ 2015':

- Podłożem maści z tlenkiem cynku (Zinci oxidi unguentum) jest ........
- Stężenie kwasu salicylowego w maści sporządzonej według zamieszczonej recepty wynosi ........
- W warunkach aseptycznych zawsze należy sporządzać krople do ........
- Do opakowania leku sporządzonego według podanej recepty należy dołączyć sygnaturę koloru ........
- Synonimem Argenti nitras jest ........
- Chrypka oraz kandydoza jamy ustnej i gardła może być objawem niepożądanym stosowania drogą wziewną ........
- Symbol ZK wpisany w polu recepty Uprawnienia dodatkowe oznacza ........
- Wydając krople do nosa XYLOMETAZOLIN (Xylometazolini hydrochloridum) należy poinformować pacjenta, że lek należy stosować nie dłużej niż przez ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: