LOGOWANIE

Kwalifikacja Z19 - WRZESIEŃ 2015

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z19 - WRZESIEŃ 2015':

- W wyniku wytrawiania wodą A Ithaeae radix lub Lini semen otrzymuje się lege artis ........
- Podłożem maści z tlenkiem cynku (Zinci oxidi unguentum) jest ........
- Wskaż typ niezgodności chemicznej, która może wystąpić w leku sporządzonym według zamieszczonej recepty. ........
- Dawka dobowa papaweryny chlorowodorku według zamieszczonej recepty wynosi ........
- Sporządzając lege artis lek według zamieszczonej recepty, należy mentol ........
- W zestawie sprzętu i utensyliów niezbędnych do sporządzenia leku według podanej recepty są: waga apteczna, zlewka oraz ........
- Do opakowania leku sporządzonego według podanej recepty należy dołączyć sygnaturę koloru ........
- Oblicz ilość wodorowęglanu sodu (m.cz. - 84 g/mol) potrzebną do sporządzenia 100 mL roztworu wodorowęglanu sodu o stężeniu 0,5 mol/L. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.19-X-15.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: