LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2015

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2015':

- Na rysunku przedstawione zostały fragmenty dwóch elementów, które należy połączyć techniką połączenia wciskowego wtłaczanego. Jaka powinna być zależność pomiędzy wymiarami d1 i d2? ........
- Podczas dokręcania jednakowymi śrubami głowicy przedstawionej na rysunku należy zachować następującą kolejność: ........
- W przedstawionym na rysunku siłowniku dwustronnego działania ruch tłoka odbywa się w kierunku wskazanym strzałką. Jaka komora oznaczona została literą B? ........
- Po sprawdzeniu zgodności połączeń (Rysunek II.) z dokumentacją techniczną (Rysunek I.) wynika, że błędnie wybrany jest ........
- Za pomocą narzędzia przedstawionego na rysunku ........
- Na przyłączach zaworu hydraulicznego 4/2 znajdują się literowe oznaczenia: A, B, P i T. Do czego należy podłączyć przyłącze oznaczone literą T? ........
- Napięcie probiercze, stratność dielektryczna, dopuszczalna wartość napięcia, rezystancja izolacji, temperaturowy współczynnik pojemności - są to parametry znamionowe ........
- W celu zdemontowania umocowanego na szynie stycznika należy wykonać czynności w następującej kolejności: ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2015