LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2015':

- Silnik elektryczny o mocy znamionowej Pn = 3 kW i prędkości obrotowej nn= 955 obr/min wytwarza na wale moment ........
- Ile biegunów ma wirujące pole magnetyczne silnika asynchronicznego, którego schemat jednej fazy uzwojenia stojana przedstawiono na rysunku? ........
- Na podstawie fragmentu karty katalogowej silników w obudowie aluminiowej serii 3Sg określ, jaka jest wartość momentu rozruchowego silnika o mocy Pn = 1,5 kW i napięciu Un = 400 V ........
- W której części transformatora występują straty wynikające z histerezy magnetycznej? ........
- Jak określany jest transformator, którego przekładnia jest równa 1, mający minimum 2 uzwojenia o ochronnym oddzieleniu uzwojeń pierwotnego i wtórnego? ........
- Zadaniem przedstawionego na fotografii aparatu jest odłączenie napięcia w przypadku ........
- Z jakiego materiału wykonuje się rdzeń przewodu gołego przesyłowej linii napowietrznej, wskazany na rysunku cyfrą 1? ........
- W którym z przedstawionych układów silnik indukcyjny skojarzony jest w trójkąt, a jego wirnik obraca się w lewo? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: