LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2015 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2015 (test 2)':

- Jakie żyły posiada przewód oznaczony symbolem SMYp? ........
- Który osprzęt przedstawiono na zdjęciu? ........
- Jaki rodzaj źródła światła pokazano na zdjęciu? ........
- Na rysunku przedstawiono sposób podłączenia podtynkowego ........
- Co oznacza napis IP00 umieszczony na obudowie urządzenia elektrycznego? ........
- Największy prąd, który może pobierać długotrwale obwód oświetleniowy, zasilany z rozdzielnicy o przedstawionym na rysunku schemacie, wynosi ........
- Na izolatorach wsporczych montuje się przewody ........
- Korzystając z tabeli obciążalności prądowej przewodów, dobierz przewód o najmniejszym przekroju żył miedzianych do wykonania trójfazowej instalacji wtynkowej, która jest zabezpieczona wyłącznikiem instalacyjnym z oznaczeniem B20. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2015 (test 2)