LOGOWANIE

Kwalifikacja R10 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R10 - CZERWIEC 2015':

- Narzędzie przedstawione na rysunku to kleszcze ........
- Zdjęcie przedstawia wykonywanie badania węzłów chłonnych szyjnych ........
- Chcąc zbadać wątrobę u małych zwierząt, omacuje się okolicę ........
- W celu pozyskania większej ilości krwi u przeżuwaczy wykorzystuje się żyłę ........
- Retikulocyty to młodociane formy ........
- Inwazyjność to ........
- Gleba jest źródłem zakażenia w przypadku ........
- Lisy, wiewiórki i jenoty są wektorami ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: R.10-X-15.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: