LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2009


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2009':

- Symbol graficzny na rysunku oznacza przetwornik pomiarowy miernika analogowego. Jest to przetwornik ........
- Jaką klasę ochronności posiada urządzenie oznaczone przedstawionym symbolem graficznym? ........
- Jaki przewód na schemacie oznaczono literami CC? ........
- Wyzwalacze termobimetalowe stanowią zabezpieczenie przed ........
- Na rysunku przedstawiono schemat prostownika pracującego w układzie ........
- Zadaniem uziemienia ochronnego jest między innymi ........
- Co oznacza skrót SELV? ........
- Rozrusznik przedstawiony na rysunku stosowany jest w silnikach prądu stałego do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: