LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2009

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2009':

- Symbol graficzny na rysunku oznacza przetwornik pomiarowy miernika analogowego. Jest to przetwornik ........
- Jaką klasę ochronności posiada urządzenie oznaczone przedstawionym symbolem graficznym? ........
- Jaki przewód na schemacie oznaczono literami CC? ........
- Wyzwalacze termobimetalowe stanowią zabezpieczenie przed ........
- Na rysunku przedstawiono schemat prostownika pracującego w układzie ........
- Zadaniem uziemienia ochronnego jest między innymi ........
- Co oznacza skrót SELV? ........
- Rozrusznik przedstawiony na rysunku stosowany jest w silnikach prądu stałego do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2009