LOGOWANIE

Kwalifikacja E3 - STYCZEŃ 2015

(Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E3 - STYCZEŃ 2015':

- Jak nazywa się element przedstawiony na rysunku? ........
- Który przyrząd pomiarowy przedstawiony został na rysunku? ........
- Jakie wymiary uwzględniają dopuszczalne błędy wykonania elementu mechanicznego? ........
- Toczenie powierzchni czołowej przedstawia rysunek. ........
- Którego narzędzia należy użyć do nacinania gwintu zewnętrznego? ........
- Jakiego rodzaju łożysko zostało przedstawione na rysunku? ........
- Prawidłowa kolejność dokręcania śrub lub nakrętek części przedstawionej na rysunku jest następująca: ........
- Jakiego typu siłownik został przedstawiony na rysunku? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja E3 - STYCZEŃ 2015