LOGOWANIE

Kwalifikacja M17 - STYCZEŃ 2015

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M17 - STYCZEŃ 2015':

- Połączenie wielowypustowe przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- W celu zmniejszenia luzów, części przed montażem segreguje się na grupy w granicach wąskich tolerancji. Jest to montaż według zasady ........
- Do mycia części maszyn przeznaczonych do montażu nie używa się ........
- Do sprawdzenia przylegania suportu do łoża tokarki należy zastosować ........
- Przy montażu wałów w łożyskach tocznych należy zapewnić ........
- Które kleszcze służą do demontażu pierścieni wewnętrznych Segera? ........
- Do zużycia naturalnego maszyn i urządzeń zalicza się ........
- Którą z wymienionych czynności powinien wykonać pracownik? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.17-X-15.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: