LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - PRÓBNY

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - PRÓBNY ':

- Rozpiętość przęsła linii napowietrznej, to odległość pozioma między ........
- Słup numer 2 na przedstawionym schemacie to słup ........
- Wskaż koszt wykonania instalacji elektrycznej, dysponując danymi podanymi w tabeli. ........
- Prąd nastawczy przekaźnika termobimetalowego, zabezpieczającego silnik elektryczny o prądzie znamionowym In = 10 A przed przeciążeniem, należy ustawić na wartość nie większą niż ........
- U porażonego prądem elektrycznym stwierdzono, że jest nieprzytomny, oddycha i ma krążenie krwi. Udzielając mu pomocy przedlekarskiej należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: