LOGOWANIE

Kwalifikacja EE26 - WRZESIEŃ 2014

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE26 - WRZESIEŃ 2014':

- W tabeli przedstawiono parametry znamionowe silnika. Do jakiego rodzaju pracy jest on przeznaczony? ........
- Ilu najmniej pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, powinien zapewnić pracodawca do wykonania prób i pomiarów przy urządzeniach elektrycznych o napięciu poniżej 1 kV w pomieszczeniu biurowym? ........
- Który przyrząd należy użyć do pomiaru energii prądu elektrycznego? ........
- Silnik indukcyjny trójfazowy przystosowany jest do rozruchu za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt. Jaką mocą, w porównaniu z mocą znamionową, można go obciążyć przy połączeniu uzwojeń w gwiazdę? ........
- W którym obwodzie należy wyłączyć napięcie, aby bezpiecznie wymienić cewkę stycznika podłączoną w obwodzie sterowania silnika znajdującego się w hali maszyn? ........
- Którymi numerami oznaczono na rysunku z dokumentacji techniczno-ruchowej części zamienne, wchodzące w skład silnika szlifierki? ........
- Korzystając z tabeli podaj jakimi przewodami, według sposobu Al, należy wykonać instalację podtynkową gniazd jednofazowych zabezpieczonych wyłącznikiem nadprądowym B16A w sieci typu TN-S? ........
- Przy eksploatacji odbiornika, oznaczonego przedstawionym symbolem, przewód zasilający ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE26 - WRZESIEŃ 2014