LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - WRZESIEŃ 2014

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - WRZESIEŃ 2014':

- Stal przeznaczona do produkcji zbiorników ciśnieniowych oznaczona jest w symbolu głównym literą ........
- Zgodnie z normą PN-M-85002 na wale o średnicy 12 mm można osadzić wpust pryzmatyczny o wymiarach ........
- Ile cewek posiada rozdzielacz elektrohydrauliczny przedstawiony na rysunku. ........
- Na schemacie przedstawiono układ sterowania hydraulicznego, który zapewnia ........
- Symbol graficzny zaworu monostabilnego, normalnie otwartego, jest przedstawiony na rysunku ........
- Prędkość tłoczyska siłownika hydraulicznego jest odwrotnie proporcjonalna do ........
- Wskaż jednostkę podstawowego parametru prądnicy tachometrycznej (stałej prądnicy). ........
- Wskaż kod barwny rezystora o rezystancji 26 kΩ. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - WRZESIEŃ 2014