LOGOWANIE

Kwalifikacja E7 - WRZESIEŃ 2014

(Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E7 - WRZESIEŃ 2014':

- Przemiana energii elektrycznej w elektryczną odbywa się w ........
- Elektronarzędzia stosowane przy montażu oraz konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych powinny mieć klasę ochronności ........
- Na zdjęciu przedstawiono silnik ........
- Zabezpieczeniem zwarciowym silnika jest ........
- Rysunek przedstawia symbol graficzny ........
- Stopień ochrony IP58 charakteryzuje obudowę ........
- Na schemacie przedstawiono układ sterowania silnika. Naciśnięcie przycisku PZ1 powoduje załączenie silnika, zwolnienie przycisku PZ1 powoduje zatrzymanie silnika. Działanie układu sterowania wskazuje na uszkodzenie ........
- W przedstawionym na rysunku zespole koła pasowego strzałką oznaczono ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.07-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: