LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - WRZESIEŃ 2014

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - WRZESIEŃ 2014':

- Na schemacie przedstawiono uzwojenia stojana silnika indukcyjnego połączone w ........
- Zabezpieczeniem zwarciowym silnika jest ........
- Symbolem Y na rysunkach oznaczono ........
- Dane na tabliczce znamionowej wskazują, że do pomiaru prądu znamionowego silnika, przy połączeniu uzwojeń w trójkąt, należy zastosować amperomierz o zakresie ........
- Na szynie DIN sterownik PLC należy zamontować za pomocą ........
- Wyłącznik różnicowoprądowy o oznaczeniu CFI6—40-2-003AC 2P i wytrzymałości zwarciowej 6 kA odłączy zasilanie, gdy prąd różnicowy przekroczy wartość ........
- Bezpośredni pomiar rezystancji cewki stycznika przeprowadza się przy zastosowaniu ........
- Do pomiaru energii elektrycznej zastosowano licznik indukcyjny jednofazowy o danych znamionowych UN = 230 V, IN = 5 A, c = 375 obr./kWh. Licznik wykonał 1 500 obrotów. Pobrana z sieci energia elektryczna wyniosła ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: