LOGOWANIE

Kwalifikacja E8 - WRZESIEŃ 2014

(Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E8 - WRZESIEŃ 2014':

- Na zdjęciu przedstawiono kabel ........
- Aparat pokazany na zdjęciu chroni instalację elektryczną mieszkania przed ........
- Na zdjęciu przedstawiono ........
- Do zabezpieczenia obwodu przed przeciążeniem i zwarciem służy wyłącznik ........
- Warunkiem samoczynnego odłączenia zasilania w układach typu TN jest zależność (UO - napięcie znamionowe w V; Ia - wartość prądu w A, zapewniająca bezzwłoczne, samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego; Zs - impedancja pętli zwarciowej w Ω) ........
- W układzie zasilanym napięciem 400/230 V obwód zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym typu S-303 CLS6-C10/3. O jakiej maksymalnej mocy można zainstalować klimatyzator trójfazowy w tym układzie? ........
- Której klasy ogranicznik przepięć jest instalowany w rozdzielnicach mieszkaniowych? ........
- Wyzwalacz elektromagnetyczny wyłącznika toru prądowego, przedstawiamy na schemacie blokowym jak na rysunku, oznacza się na schemacie elektrycznym symbolem graficznym ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.08-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: