LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - WRZESIEŃ 2014 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - WRZESIEŃ 2014 (test 2)':

- Aparat pokazany na zdjęciu jest wykorzystywany do ........
- Wyłączniki różnicowoprądowe stosuje się w sieciach TN-S jako zabezpieczenie przed ........
- Warunkiem samoczynnego odłączenia zasilania w układach typu TN jest zależność (UO - napięcie znamionowe w V; Ia - wartość prądu w A, zapewniająca bezzwłoczne, samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego; Zs - impedancja pętli zwarciowej w Ω) ........
- W strefie 0 przedstawionego na rysunku pomieszczenia z wanną można instalować ........
- Narzędzie pokazane na rysunku służy do ........
- Miernikiem na zakresie 300 V zmierzono napięcie sieciowe o wartości 230 V. Do pomiaru użyto miernika analogowego o klasie dokładności zakresu pomiarowego 1,5. Jaki jest błąd bezwzględny pomiaru? ........
- Woltomierz magnetoelektryczny mierzący napięcie sinusoidalne ze składową stałą wskaże wartość ........
- Wymagana minimalna wartość rezystancji izolacji przewodu przy pomiarze induktorem dla sieci o napięciu znamionowym badanego obwodu U < 500 V wynosi ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: