LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - WRZESIEŃ 2014 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - WRZESIEŃ 2014 (test 2)':

- Na rysunku przedstawiono symbol graficzny przewodu ........
- W przypadku instalacji elektrycznej, w której z jednego punktu zasilane są co najmniej dwie wewnętrzne linie zasilające, należy zastosować ........
- Aparat pokazany na zdjęciu chroni instalację elektryczną mieszkania przed ........
- Łącznik przedstawiony na zdjęciu jest oznaczony na schematach symbolem graficznym ........
- Wyłączniki różnicowoprądowe stosuje się w sieciach TN-S jako zabezpieczenie przed ........
- Do zabezpieczenia obwodu przed przeciążeniem i zwarciem służy wyłącznik ........
- Na rysunku przedstawiono oprawę oświetlenia ........
- Obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych wyłączników instalacyjnych nadprądowych dla charakterystyki C zawiera się w granicach ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - WRZESIEŃ 2014 (test 2)