LOGOWANIE

Kwalifikacja M44 - WRZESIEŃ 2014

(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M44 - WRZESIEŃ 2014':

- Z zamieszczonego schematu montażu wynika, że wał wieloklinowy będzie montowany ........
- Siła F, która rozciągając pręt o przekroju 1 cm2 powoduje powstawanie w nim naprężeń rozciągających Ϭr = 100 MPa, posiada wartość ........
- Zahartowane części maszyn można obrabiać, stosując ........
- Montaż z zachowaniem pełnej zamienności polega na stosowaniu części ........
- Toczenie gwintu na wałkach wykonuje się ze względu na ........
- W produkcji masowej wielowypusty prostokątne na długich wałkach wykonuje się, wykorzystując ........
- Materiałem przeznaczonym do wykonania panwi łożyska jest ........
- W celu zwiększenia twardości czopów wału należy je poddać ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja M44 - WRZESIEŃ 2014