LOGOWANIE

Kwalifikacja RL26 - WRZESIEŃ 2014

(Wykonywanie kompozycji florystycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL26 - WRZESIEŃ 2014':

- Do wykonania suchego wieńca należy wykorzystać ........
- W celu ułożenia letniego bukietu z żółto kwitnących roślin jednorocznych wykorzystano ........
- Na tarasie o charakterze śródziemnomorskim posadzono ........
- Wysoki poziom wody w naczyniu wskazany jest dla ciętych ........
- Bratki oraz liście czyśćca przeznaczone do wykonania płaskiego kolażu utrwala się metodą ........
- Komplementarny kontrast barw tworzą w bukiecie ........
- Do roślin objętych ochroną, wykluczonych z obrotu na rynku florystycznym, należą gatunki pochodzące z siedlisk naturalnych, takie jak: ........
- Wiązankę ślubną w formie wachlarza najlepiej przewozić ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: