LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - WRZESIEŃ 2014

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - WRZESIEŃ 2014':

- Na rysunku przedstawiającym narządy wewnętrzne konia strzałka wskazuje ........
- Pasza będąca produktem ubocznym przy produkcji oleju rzepakowego metodą wyciskania na zimno, w postaci płytek, zawierająca około 30-34% białka i 9-13% tłuszczu, to ........
- W celu przyśpieszenia rozwoju żwacza cielętom podaje się ........
- Wskaż pasze, które należy dokupić. ........
- Przedstawione na zdjęciu czochradło służy do zaspokajania potrzeb behawioralnych i pielęgnacyjnych ........
- Przygotowując do sprzedaży buhaja w wieku 18 miesięcy, należy go wyprowadzać na ........
- Żel inseminacyjny używany jest w celu ........
- Lekarz weterynarii może wykonywać zabiegi sztucznego unasienniania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: