LOGOWANIE

Kwalifikacja TG16 - STYCZEŃ 2016

(Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG16 - STYCZEŃ 2016':

- Który produkt należy do grupy "pustych kalorii", dostarczających organizmowi tylko węglowodanów przyswajalnych? ........
- W diecie laktowegetarian należy uwzględnić ........
- W metodzie analitycznej do oceny sposobu żywienia wykorzystuje się ........
- Instytucją odpowiedzialną za opracowanie polskich tabel składu i wartości odżywczej produktów spożywczych jest ........
- Której choroby cywilizacyjnej dotyczą zamieszczone w ramce zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia? ........
- Oblicz cenę gastronomiczną netto 100 ml wina, jeśli zakupiona butelka o pojemności 0,75 1 kosztowała 300 zł, a marża gastronomiczna wynosi 150%? ........
- Zestaw naczyń przedstawionych na zdjęciu przygotowano do sporządzenia i podania herbaty ........
- Urządzenie przedstawione na zdjęciu służy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: