LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL12 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL12 - STYCZEŃ 2016':

- W celu stwierdzenia wypełnienia żwacza gazami opukuje się u bydła ........
- Tętno u psa bada się na tętnicy ........
- Elektrokardiografia, to badanie wykorzystujące graficzny zapis zmian potencjałów w trakcie depolaryzacji i repolaryzacji komórek mięśnia sercowego i określa się je skrótem ........
- Stwierdzenie występowania rzężeń jest możliwe w wyniku przeprowadzenia ........
- Prawidłowa temperatura ciała u dorosłej owcy wynosi ........
- W badaniu fizykalnym psa stwierdzono bladość błon śluzowych w przedsionku jamy ustnej, co świadczy ........
- Badanie pozwalające na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach nosi nazwę ........
- W celu stwierdzenia inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych w organizmie, do badań pobiera się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: