LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 29231 - Przyrząd przedstawiony na zdjęciu służy do poskramiania bydła poprzez uciśnięcie
 • Pytanie nr 29232 - W celu stwierdzenia wypełnienia żwacza gazami opukuje się u bydła
 • Pytanie nr 29233 - Do wyczuwalnych węzłów chłonnych u bydła zalicza się
 • Pytanie nr 29234 - Tętno u psa bada się na tętnicy
 • Pytanie nr 29235 - Na zdjęciu przedstawiony jest
 • Pytanie nr 29236 - Elektrokardiografia, to badanie wykorzystujące graficzny zapis zmian potencjałów w trakcie depola...
 • Pytanie nr 29237 - Za pomocą przyrządu przedstawionego na zdjęciu bada się
 • Pytanie nr 29238 - Stwierdzenie występowania rzężeń jest możliwe w wyniku przeprowadzenia
 • Pytanie nr 29239 - Opis przedstawia badanie, za pomocą którego sprawdza się
 • Pytanie nr 29240 - Prawidłowa temperatura ciała u dorosłej owcy wynosi
 • Pytanie nr 29241 - Wypuk bębenkowy nad płucami konia stwierdza się w czasie opukiwania przy
 • Pytanie nr 29242 - W badaniu fizykalnym psa stwierdzono bladość błon śluzowych w przedsionku jamy ustnej, co świadcz...
 • Pytanie nr 29243 - Badanie umożliwiające diagnostykę schorzeń przełyku, żołądka i dwunastnicy nosi nazwę
 • Pytanie nr 29244 - Badanie pozwalające na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach nosi nazwę
 • Pytanie nr 29245 - Bronchoskopia to wziernikowanie
 • Pytanie nr 29246 - W celu stwierdzenia inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych w organizmie, do badań pobiera się
 • Pytanie nr 29247 - Do probówki z EDTA pobiera się krew w celu oznaczenia poziomu
 • Pytanie nr 29248 - Zapach owocowy (acetonu) moczu występuje przy
 • Pytanie nr 29249 - Barwienie różnicujące drobnoustroje, w którym wykorzystuje się płyn Lugola, to
 • Pytanie nr 29250 - Odczyn Biernackiego (OB) to badanie polegające na
 • Pytanie nr 29251 - Enrofloksacynę w postaci iniekcyjnej powinno się przechowywać
 • Pytanie nr 29252 - Ile ml leku należy podać psu ważącemu 15 kg, jeśli lek zawiera 2,5 mg/l ml substancji czynnej, kt...
 • Pytanie nr 29253 - Różyca to choroba o etiologii
 • Pytanie nr 29254 - Opis postępowania w nagłych wypadkach dotyczy fazy
 • Pytanie nr 29255 - Wymienione objawy świadczą
 • Pytanie nr 29256 - Zakaźne zanikowe zapalenie nosa ZZZN wywołują Bordetella bronchiseptica oraz Pasteurella multocid...
 • Pytanie nr 29257 - Zdjęcie przedstawia
 • Pytanie nr 29258 - Do zatruć zewnątrzpochodnych zalicza się zatrucia herbicydami, czyli środkami
 • Pytanie nr 29259 - Pobrane z pożywieniem metacerkarie są przyczyną wystąpienia u zwierzęcia
 • Pytanie nr 29260 - Choroba wirusowa psów objawiająca się atakiem szału, wzmocnieniem reakcji na bodźce zewnętrzne, ś...
 • Pytanie nr 29261 - Przedmiot przedstawiony na rysunku to
 • Pytanie nr 29262 - W profilaktyce krzywicy u młodych zwierząt stosuje się preparaty zawierające
 • Pytanie nr 29263 - Którym skrótem oznacza się opisaną drogę podania leku?
 • Pytanie nr 29264 - U 600-kilogramowej krowy zdiagnozowano zakażenie układu oddechowego wywołane przez Pasteurella mu...
 • Pytanie nr 29265 - Przy złamaniu kości długiej należy unieruchomić opatrunkiem usztywniającym
 • Pytanie nr 29266 - Dziedzina fizjoterapii, w której wykorzystuje się gimnastykę leczniczą, to
 • Pytanie nr 29267 - Zabieg polegający na wyrównaniu krawędzi zębów u konia wykonuje się za pomocą rozwieracza
 • Pytanie nr 29268 - Kleszcze przedstawione na zdjęciu służą do obcinania
 • Pytanie nr 29269 - Zabieg trymowania u psa polega na
 • Pytanie nr 29270 - W celu zapobiegania kulawce, u kóz stosuje się kąpiel w roztworze

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ