LOGOWANIE

Kwalifikacja CHM5 - STYCZEŃ 2016

(Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja CHM5 - STYCZEŃ 2016':

- Pomiary stężeń godzinowych i dobowych SO2, NO2, PM10 oraz temperatury powietrza prowadzi się na terenach zagrożonych ........
- Jednostka wyższa od ekosystemu, charakteryzująca się szerszym zasięgiem, to ........
- Elementem antropogenicznej rzeźby terenu jest ........
- Ścieki przemysłowe, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładanie w celu uznania ich jako dopuszczalne do wprowadzenia do wód muszą spełniać wartości parametrów wskazanych w rozporządzeniu, takich jak: ........
- Do pomiaru głębokości wody służy ........
- Próbki reprezentatywne powinny być pobierane ........
- W celu określenia odczynu gleby w laboratorium chemicznym należy użyć ........
- Oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego na cząsteczki stratosferycznego tlenu jest przyczyną powstawania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: