LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 29351 - W celu oceny poziomu ha艂asu w hali produkcyjnej nale偶y dokona膰 pomiaru
 • Pytanie nr 29352 - Pomiary st臋偶e艅 godzinowych i dobowych SO2, NO2, PM10 oraz temperatury powietrza prowadzi si臋 na t...
 • Pytanie nr 29353 - Kataroby s膮 organizmami zasiedlaj膮cymi tylko wody
 • Pytanie nr 29354 - Jednostka wy偶sza od ekosystemu, charakteryzuj膮ca si臋 szerszym zasi臋giem, to
 • Pytanie nr 29355 - Decyzje o utworzeniu Parku Narodowego podejmuje
 • Pytanie nr 29356 - Elementem antropogenicznej rze藕by terenu jest
 • Pytanie nr 29357 - W pomieszczeniu przedstawionym na rysunku dokonano pomiaru nat臋偶enia ha艂asu z punktowym 藕r贸d艂em d...
 • Pytanie nr 29358 - 艢cieki przemys艂owe, 艣cieki przemys艂owe biologicznie rozk艂adanie w celu uznania ich jako dopuszcza...
 • Pytanie nr 29359 - Analizy jako艣ciowej i ilo艣ciowej glon贸w, wykorzystywanych jako wska藕niki biologiczne jako艣ci w贸d,...
 • Pytanie nr 29360 - Do pomiaru g艂臋boko艣ci wody s艂u偶y
 • Pytanie nr 29361 - W celu ograniczenia zmian sk艂adu i parametr贸w pobieranych do badania pr贸bek wody nale偶y
 • Pytanie nr 29362 - Pr贸bki reprezentatywne powinny by膰 pobierane
 • Pytanie nr 29363 - Zdj臋cie przedstawia
 • Pytanie nr 29364 - W celu okre艣lenia odczynu gleby w laboratorium chemicznym nale偶y u偶y膰
 • Pytanie nr 29365 - Okre艣l, ile CO2 rozpuszcza si臋 w 100 g wody o temperaturze 5掳C
 • Pytanie nr 29366 - Oddzia艂ywanie promieniowania ultrafioletowego na cz膮steczki stratosferycznego tlenu jest przyczyn...
 • Pytanie nr 29367 - W ramach monitoringu hydrologicznego torfowisk nale偶y przeprowadzi膰 badania
 • Pytanie nr 29368 - Schemat przedstawia system
 • Pytanie nr 29369 - Brak kaskad wodnych na d艂ugich odcinkach w贸d p艂yn膮cych mo偶e by膰 przyczyn膮
 • Pytanie nr 29370 - Ograniczenie zagro偶enia ha艂asem dla pracownik贸w i 艣rodowiska w zak艂adach przemys艂owych mo偶na uzys...
 • Pytanie nr 29371 - Podczas pobierania pr贸bek wody z rzeki pobieraj膮cy powinien by膰 zaopatrzony w
 • Pytanie nr 29372 - Przedstawiona na fotografii ga艣nica pianowa nie mo偶e by膰 stosowana do gaszenia
 • Pytanie nr 29373 - Drogi i ulice, wzd艂u偶 kt贸rych nast臋puje sp艂yw zanieczyszcze艅, pochodz膮cych g艂贸wnie z transportu i...
 • Pytanie nr 29374 - Mapa przedstawia zagro偶enie erozj膮 wodn膮 gleb na terenie Polski. Najsilniejsza erozja wyst臋puje
 • Pytanie nr 29375 - Zamieszczony fragment charakteryzuje i opisuje skutki
 • Pytanie nr 29376 - Komputerowa metoda wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych mi臋dzy innymi o ...
 • Pytanie nr 29377 - Elektrownie wiatrowe podczas pracy emituj膮 ha艂as 100 dB. Na podstawie zamieszczonej tabeli okre艣l...
 • Pytanie nr 29378 - W wyniku spalania 10 papieros贸w w zamkni臋tym pomieszczeniu powstaje 245 mg tlenku w臋gla. Ile papi...
 • Pytanie nr 29379 - Na terenie kopalni odkrywkowej zainstalowano 2 agregaty pr膮dotw贸rcze o parametrach podanych w tab...
 • Pytanie nr 29380 - Zak艂ad chemiczny odprowadzaj膮c 艣cieki do odbiornika powoduje wzrost koszt贸w jego utrzymania o 30%...
 • Pytanie nr 29381 - Powszechne korzystanie z w贸d nie obejmuje
 • Pytanie nr 29382 - Dziura ozonowa wyst臋puj膮ca g艂贸wnie na obszarach podbiegunowych to zjawisko
 • Pytanie nr 29383 - Do naturalnych proces贸w fizycznych b臋d膮cych 藕r贸d艂em zanieczyszczenia atmosfery nie zalicza si臋...
 • Pytanie nr 29384 - Fragment ustawy Prawo wodne opisuje zagro偶enie
 • Pytanie nr 29385 - Ekologicznym skutkiem huraganu jest
 • Pytanie nr 29386 - Substancja, kt贸ra po przedostaniu si臋 do wody mo偶e stwarza膰 zagro偶enie ekologiczne powinna by膰 pr...
 • Pytanie nr 29387 - Technologie produkcji niedopuszczaj膮ce do powstawania odpad贸w i na pe艂nym, kompleksowym wykorzyst...
 • Pytanie nr 29388 - Pojazd g膮sienicowy wykorzystywany do prac na sk艂adowiskach odpad贸w emituje w ci膮gu tygodnia 1000 ...
 • Pytanie nr 29389 - Aby zapobiec zachorowaniom przy pracy z produktami zawieraj膮cymi azbest, pracownik powinien ubran...
 • Pytanie nr 29390 - Zwi膮zki siarki i azotu pochodz膮ce z antropogenicznych i naturalnych 藕r贸de艂 przyczyniaj膮 i powstaw...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ