LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - WRZESIEŃ 2014

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - WRZESIEŃ 2014':

- Oceny ryzyka zawodowego należy dokonać ........
- Stosując metodę PJSK-SCORE nie dokonuje się oceny stanowisk pracy w zakresie ........
- Pracodawca powinien skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, gdy pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż ........
- Na diagramie przedstawiono zamknięty układ człowiek - maszyna. Prawidłowy proces pracy człowieka obejmuje: ........
- Kobiet w ciąży i karmiących piersią nie można zatrudnić ........
- Narządem zmysłu równowagi oraz odpowiedzialnym za rejestrację zmian położenia ciała ........
- Do niebezpiecznych i szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy nie zalicza się ........
- Do pomiaru poziomu natężenia dźwięku należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: