LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2014 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2014 (test 2)':

- Zespół tokarki pociągowej zwany konikiem, jest przedstawiony na rysunku ........
- Podczas dokręcania jednakowymi śrubami głowicy przedstawionej na rysunku należy zachować następującą kolejność: ........
- Korzystając z zależności Fu = η ∙ S ∙ p wskaż powierzchnię S tłoka siłownika, jeżeli siłownik wytwarza siłę czynną Fu = 1,6 kN przy ciśnieniu p = 1 MPa i współczynniku sprawności η = 0,8. ........
- Po sprawdzeniu zgodności połączeń (Rysunek II.) z dokumentacją techniczną (Rysunek I.) wynika, że błędnie wybrany jest ........
- Za pomocą narzędzia przedstawionego na rysunku ........
- Montaż silnika elektrycznego w wiertarce stołowej należy wykonać w kolejności: ........
- Montaż zespołu przygotowania powietrza, zaczynając od strony sprężarki należy wykonać w kolejności: ........
- Wskaż zawór, który należy zastosować, jako zawór rozdzielający V. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2014 (test 2)