LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2014 (test 2)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2014 (test 2)':

- Uzwojenie stojana z uzwojeniem wirnika jest połączone w silniku ........
- Jaką wartość natężenia ma znamionowy prąd różnicowy wyłącznika różnicowoprądowego, którego tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku? ........
- Na tabliczce znamionowej wyłącznika instalacyjnego nadprądowego znajduje się symbol B16. Liczba "16" oznacza wartość ........
- Na rysunku przedstawiony został transformator trójfazowy Jaki element transformatora wskazuje strzałka? ........
- Rdzeń magnetyczny do transformatora energetycznego wykonuje się ze stali z domieszką ........
- Rysunek przedstawia schemat układu zasilania silnika obcowzbudnego prądu stałego. Układ ten umożliwia ........
- Jakiego rodzaju przewód przedstawiony jest na rysunku? ........
- W jakim celu wykorzystuje się w obwodach elektrycznych przekładnik prądowy? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: