LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2014 (test 3)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2014 (test 3)':

- Na fotografii przedstawiono kabel ........
- Ogranicznik przepięć klasy D przeznaczony do montażu w instalacji elektrycznej o napięciu do 1000 V montuje się w ........
- Wyłącznik różnicowoprądowy reagujący na prądy różnicowe przemienne, jednopołówkowe ze składową stałą do 6 mA i na prądy wyprostowane, oznaczony jest symbolem graficznym ........
- Rysunek przedstawia symbol graficzny przewodu ........
- Zdjęcie przedstawia ........
- Strzałką oznaczono na rysunku ........
- Rysunek przedstawia oprawę oświetlenia ........
- Obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych wyłączników instalacyjnych nadprądowych o charakterystyce B mieści się w granicach ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2014 (test 3)