LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2014

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2014':

- Dobrymi właściwościami regulacyjnymi prędkości obrotowej, przy zmianach wartości napięcia zasilania, charakteryzują się silniki ........
- Sprawność znamionowa trójfazowego silnika asynchronicznego o danych znamionowych Pn = 3 kW, Un = 400 V, In = 6,9 A, cosφ = 0,8 jest równa ........
- Wyłącznik różnicowoprądowy o symbolu RCD40-0,03 charakteryzuje się ........
- Rysunek przedstawia tabliczkę zaciskową maszyny prądu stałego ........
- Korpusy (karkasy) transformatorów małej mocy mogą być wykonane z ........
- Zdjęcie przedstawia ........
- ALY 750 to przewód ........
- Prądnicę tachometryczną stosuje się ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2014