LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2014 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2014 (test 2)':

- Przewód oznaczony symbolem literowym SMYp posiada żyły ........
- Zdjęcie przedstawia ........
- Źródło światła pokazane na zdjęciu to lampa ........
- Oprawa oświetleniowa oznaczona przedstawionym symbolem graficznym należy do klasy oświetlenia ........
- Napis IP00 umieszczony na obudowie urządzenia elektrycznego oznacza ........
- Która z wymienionych rodzajów instalacji elektrycznych jest stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych? ........
- Stosując kryterium obciążalności prądowej, dobierz na podstawie tabeli minimalny przekrój przewodu do zasilenia grzejnika elektrycznego o danych: PN = 4,6 kW, UN = 230 V. ........
- Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza łącznik ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2014 (test 2)