LOGOWANIE

Kwalifikacja M17 - STYCZEŃ 2014

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M17 - STYCZEŃ 2014':

- Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy obrabiarki skrawające należą do ........
- Rysunek przedstawia sprzęgło ........
- Opracowania dokumentacji technologicznej montażu nie wymaga produkcja ........
- Przyczyną zbyt niskiego ciśnienia emulsji smaruj ąco-chłodzącej tokarki CNC nie jest ........
- Na przedstawionym rysunku numerem 1 oznaczono łożysko ........
- Matowienie, czyli utlenianie powierzchniowe srebra, stopów aluminium, stopów miedzi i innych metali nieżelaznych, jest spowodowane działaniem korozji ........
- Do zespołu chwytającego dźwignic należą ........
- Przedstawione na fotografii urządzenie to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.17-X-14.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: