LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2014

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2014':

- Wirusowa choroba występująca u psów objawiająca się gorączką, wymiotami i krwawą biegunką, to ........
- Podczas badania skóry w świetle lampy Wooda fluorescencję powodują zmiany o etiologii ........
- Alkohol używany do odkażania powinien mieć stężenie ........
- Objawem morzyska u konia nie jest ........
- Badanie metodą powielania wybranych sekwencji DNA przy zastosowaniu łańcuchowej reakcji polimerazy DNA określa się jako ........
- Przenoszoną przez kleszcze chorobą pierwotniaczą zwierząt jest ........
- W czasie pobierania krwi do badania w kierunku choroby Aujeszkiego, świnię należy poskromić za pomocą ........
- Urządzenie przedstawione na fotografii służy do badania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: