LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 31551 - Kaszel reakcyjny wywołuje się uciskając okolicę
 • Pytanie nr 31552 - Graficzne przedstawienie aktywności elektrycznej mięśnia sercowego odbierane z powierzchni ciała,...
 • Pytanie nr 31553 - Na podstawie informacji zawartej w ulotce dołączonej do leku określ drogę jego podawania.
 • Pytanie nr 31554 - Przedmiot przedstawiony na ilustracji to
 • Pytanie nr 31555 - Wirusowa choroba występująca u psów objawiająca się gorączką, wymiotami i krwawą biegunką, to...
 • Pytanie nr 31556 - Gastroskopia polega na wprowadzeniu endoskopu do
 • Pytanie nr 31557 - W wynikach badania ogólnego moczu zdrowego zwierzęcia możemy stwierdzić obecność
 • Pytanie nr 31558 - Bladość błon śluzowych może być wynikiem
 • Pytanie nr 31559 - Wartość tętna, liczona na minutę, u zdrowego konia wynosi
 • Pytanie nr 31560 - Podczas badania skóry w świetle lampy Wooda fluorescencję powodują zmiany o etiologii
 • Pytanie nr 31561 - Próbkę kału do badania parazytologicznego powinno się przechowywać do następnego dnia w temperatu...
 • Pytanie nr 31562 - Oocysty pobrane ze środowiska mogą być przyczyną zachorowania zwierzęcia na
 • Pytanie nr 31563 - Żywicielem pośrednim tasiemca psiego Dipylidium caninum jest
 • Pytanie nr 31564 - Na podstawie fragmentu dokumentacji laboratoryjnej wskaż liczbę krwinek białych we krwi badanego ...
 • Pytanie nr 31565 - Alkohol używany do odkażania powinien mieć stężenie
 • Pytanie nr 31566 - Wnętrostwem nazywa się
 • Pytanie nr 31567 - Przedstawiona na zdjęciu nić chirurgiczna posiada wtopioną igłę, której przekrój ma kształt
 • Pytanie nr 31568 - Obowiązującą techniką badania RTG, służącą do rozpoznawania dysplazji stawu biodrowego u psów, je...
 • Pytanie nr 31569 - Pojawiające się w moczu psa związki ketonowe mogą być objawem
 • Pytanie nr 31570 - Objawem morzyska u konia nie jest
 • Pytanie nr 31571 - Roztwory oleiste powinno podawać się
 • Pytanie nr 31572 - U zdrowego psa dostępne do badania są węzły chłonne
 • Pytanie nr 31573 - Prawidłowo nad płucami konia słyszymy wypuk
 • Pytanie nr 31574 - Widoczne na zdjęciu zmiany na skórze w postaci suchych, pokrytych strupami obszarów oraz wyłysień...
 • Pytanie nr 31575 - Badanie metodą powielania wybranych sekwencji DNA przy zastosowaniu łańcuchowej reakcji polimeraz...
 • Pytanie nr 31576 - Żywicielem ostatecznym pierwotniaka Toxoplasma gondii jest
 • Pytanie nr 31577 - Kinezyterapia jest to leczenie za pomocą
 • Pytanie nr 31578 - Do badań serologicznych w kierunku choroby Aujeszkiego u trzody chlewnej pobiera się krew z żyły
 • Pytanie nr 31579 - Która z nici chirurgicznych jest najcieńsza?
 • Pytanie nr 31580 - Przenoszoną przez kleszcze chorobą pierwotniaczą zwierząt jest
 • Pytanie nr 31581 - W pierwszym okresie po poparzeniu zwierzęcia powinno stosować się
 • Pytanie nr 31582 - Podawanie preparatów żelazowych prosiętom powinno odbywać się
 • Pytanie nr 31583 - Zabiegiem pielęgnacyjnym u koni nie jest
 • Pytanie nr 31584 - Preparaty do zwalczania ektopasożytów zwierząt "spot on" powinno podawać się poprzez
 • Pytanie nr 31585 - W czasie pobierania krwi do badania w kierunku choroby Aujeszkiego, świnię należy poskromić za po...
 • Pytanie nr 31586 - Przekazywanie przeciwciał z matki na potomstwo poprzez siarę to odporność
 • Pytanie nr 31587 - Pionowa droga zakażenia to przeniesienie choroby
 • Pytanie nr 31588 - W tomografii komputerowej TK badanie pacjenta odbywa się za pomocą
 • Pytanie nr 31589 - Autoklaw jest urządzeniem służącym do
 • Pytanie nr 31590 - Urządzenie przedstawione na fotografii służy do badania

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ