LOGOWANIE

Kwalifikacja B30 - PAŹDZIERNIK 2013

(Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B30 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Wymiary przekroju wieńca W-l przedstawionego na rysunku wynoszą ........
- Kosztorys inwestorski w robotach budowlanych na zamówienia publiczne należy sporządzać metodą kalkulacji ........
- W przedmiarze schodów żelbetowych wewnętrznych należy obliczyć łączną ........
- Powierzchnię płyty stropowej żelbetowej monolitycznej, opartej na ścianach murowanych, obmierza się przyjmując wymiary płyty ........
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania to dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej. Informacje do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, ujęte w założeniach wyjściowych do kosztorysowania, dotyczą m.in. ........
- Kosztorys inwestorski sporządzany jest w celu ........
- Przedstawione w tabeli pozycje kosztorysu inwestorskiego sporządzono metodą kalkulacji ........
- Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.30-X-13.10