LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2013

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2013':

- Router to urządzenie stosowane w warstwie ........
- Przedstawiony na fotografii interfejs umożliwiający przesyłanie sygnałów np.: video, RGB, nazywamy ........
- Jaki element anteny satelitarnej oznaczono na rysunku cyfrą 1? ........
- Linie zasilające, łączące antenę z odbiornikiem nazywamy ........
- MAN to nazwa komputerowej sieci ........
- Do przygotowania końcówek kabla przedstawionego na rysunku (stosowanego w połączeniach sieci komputerowych) należy użyć ........
- Przedstawione na fotografii narzędzie służy do ........
- Poniżej przedstawiono fragment instrukcji przygotowania kabli do przyłączenia anten i osprzętu. Jaką czynność należy wykonać, by kabel był gotowy do instalacji? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-13.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: