LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - CZERWIEC 2013

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:














Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - CZERWIEC 2013':

- Jaką funkcję pełni urządzenie zaznaczone na rysunku numerem 1? ........
- Do rozdzielenia pomiędzy głośniki tonów niskich, średnich i wysokich służy ........
- Przedstawiony na fotografii interfejs umożliwiający przesyłanie sygnałów np.: video, RGB, nazywamy ........
- Na schemacie blokowym struktury wewnętrznej mikroprocesora symbolem ALU oznacza się ........
- Jaki rodzaj kabla przedstawiono na rysunku? ........
- Linie zasilające, łączące antenę z odbiornikiem nazywamy ........
- Przedstawiony na rysunku sposób podłączenia komputerów nazywany topologią ........
- W połączeniach znacznie odległych urządzeń akustycznych należy zastosować kable ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: