LOGOWANIE

Kwalifikacja E7 - PAŹDZIERNIK 2013

(Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E7 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Umieszczony na urządzeniu elektrycznym znak graficzny, oznacza klasę ochronności ........
- Maszyna prądu stałego ma stojan ........
- Silnik oznaczony na tabliczce znamionowej symbolem S2 przeznaczony jest do pracy ........
- Urządzenie przestawione na zdjęciu służy do ........
- Napięcie robocze jednofazowych spawarek elektrycznych wynosi ........
- W silniku indukcyjnym występuje ogólne równomierne przegrzewanie się całego uzwojenia stojana. Przyczyną tego stanu jest ........
- Stopień ochrony IP 44 silnika elektrycznego odpowiada rodzajowi obudowy ........
- Na rysunku przedstawiono silnik prądu stałego. Element oznaczony literą X, to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.07-X-13.10


Test jest przeznaczony dla zawodów: