LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - PAŹDZIERNIK 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Umieszczony na urządzeniu elektrycznym znak graficzny, oznacza klasę ochronności ........
- Transformator, który ma połączenie galwaniczne między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym to ........
- Rozruch silnika pierścieniowego dokonywany jest poprzez ........
- Silnik oznaczony na tabliczce znamionowej symbolem S2 przeznaczony jest do pracy ........
- Symbol graficzny pokazany na rysunku przedstawia silnik ........
- W trakcie rozruchu z wykorzystaniem przełącznika gwiazda-trójkąt, prąd rozruchowy silnika indukcyjnego klatkowego osiąga wartość ........
- Napięcie robocze jednofazowych spawarek elektrycznych wynosi ........
- Element zaznaczony na rysunku silnika elektrycznego literą X służy do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: