LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - PAŹDZIERNIK 2013

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Maszyna prądu stałego ma stojan ........
- Symbol graficzny pokazany na rysunku przedstawia silnik ........
- Pomiaru rezystancji uzwojeń silników zasilanych napięciem sieciowym wykonuje się megaomomierzem o napięciu ........
- Stopień ochrony IP 44 silnika elektrycznego odpowiada rodzajowi obudowy ........
- Elementem wskazanym strzałką na zdjęciu transformatora jest ........
- Podczas pracy wirnik silnika indukcyjnego klatkowego ociera o stojan. Przyczyną tego stanu nie może być ........
- Kategoria użytkowania AC3 dotyczy aparatury łączeniowej silników ........
- Na rysunku przedstawiono symbol graficzny ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: