LOGOWANIE

Kwalifikacja E8 - PAŹDZIERNIK 2013

(Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E8 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Jaki prąd znamionowy i ile biegunów posiada wyłącznik oznaczony symbolem S194 B3? ........
- Przy sprawdzaniu kabla wykonano dwie serie pomiarów rezystancji pomiędzy końcami żył na jednym końcu kabla. Na drugim końcu kabla w pierwszej serii zwarto wszystkie żyły ze sobą, a w drugiej serii żyły pozostały rozwarte. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli. Jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie tych wyników? ........
- Do wykonania instalacji zasilającej urządzenia, które wymagają do funkcjonowania napięcia AC 230V, w rurkach podtynkowych, w pomieszczeniu gdzie temperatura osiąga 100 °C, należy użyć przewodów oznaczonych symbolem ........
- Rysunek przedstawia schemat ........
- Schemat przedstawia układ podłączenia żarówki ........
- Na wyłączniku różnicowoprądowym są następujące oznaczenia. Prąd różnicowy i znamionowy tego wyłącznika wynoszą odpowiednio ........
- Liczniki zużycia energii elektrycznej w budynkach wielorodzinnych powinny się znajdować ........
- Jakie narzędzia, oprócz szczypiec, należy pobrać z magazynu, aby podłączyć do zasilania zamontowany plafon sufitowy, jeżeli instalacja jest wykonana przewodami YDYp? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.08-X-13.10


Test jest przeznaczony dla zawodów: