LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - PAŹDZIERNIK 2013 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - PAŹDZIERNIK 2013 (test 2)':

- Jakie zakresy powinien mieć woltomierz multimetru, używany do prac konserwacyjnych układu sterowania bramą garażową, w przypadku, gdy bramę poruszają silniki prądu stałego, zasilane napięciem 24 V, a układ sterowania jest zasilany z sieci 230 V? ........
- Rysunek przedstawia schemat ........
- Rysunek przedstawia schemat lampy z układem zapłonowym. Jaka to lampa? ........
- Na stałe zamontowana zmywarka powinna być zasilana z obwodu ........
- Kontrole instalacji elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne lub niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, powinny być przeprowadzane co najmniej raz na ........
- Co może być przyczyną usterki na przedstawionym schemacie, jeżeli: żarówka E2 świeci się, a żarówka E1 nie świeci się, obie żarówki są sprawne, zmierzone napięcie U12 = 228 V, oprawy E1 i E2 są sprawne? ........
- Należy zastąpić bezpieczniki topikowe 25 A, zabezpieczające obwody silnika trójfazowego, wyłącznikiem instalacyjnym. Który z wymienionych wyłączników należy zastosować? ........
- Oprawa oświetleniowa przedstawiona na zdjęciu ma być zamontowana za pomocą wkrętów i dybli, pokazanych na zdjęciu. Jakich narzędzi należy użyć do tego montażu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: