LOGOWANIE

Kwalifikacja M17 - PAŹDZIERNIK 2013

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M17 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Na proces zużywania się poszczególnych części urządzenia podczas jego eksploatacji w najwyższym stopniu wpływa ich ........
- Suwnicy należy używać do montażu przedmiotów o masie powyżej ........
- Urządzenia służące do przenoszenia ładunków na bliskie odległości w sposób przerywany (podnoszenie, przesuwanie, opuszczanie), przy czym ruch powrotny jest najczęściej jałowy to ........
- Metodą montażu stosowaną w produkcji jednostkowej i małoseryjnej jest montaż ........
- Który rodzaj zużycia ma największy wpływ na obniżenie sprawności maszyn i urządzeń technologicznych? ........
- Materialną fazą realizacji projektu technicznego jest ........
- Do transportu pojedynczych ładunków mających zwartą postać bryły służą przenośniki ........
- Rysunek przedstawia połączenie rurowe ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.17-X-13.10


Test jest przeznaczony dla zawodów: