LOGOWANIE

Kwalifikacja MG17 - PAŹDZIERNIK 2013

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG17 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Luzowe i zaciskowe, to ze względu na charakter pracy, rodzaje ........
- W obszarze styku dwóch ciał stałych będących w ruchu lub wprawianych w ruch bez udziału czynnika smarowego, występuje tarcie ........
- Który rodzaj zużycia ma największy wpływ na obniżenie sprawności maszyn i urządzeń technologicznych? ........
- Ustalanie stanu obiektu technicznego w chwili, w której jest wykonywane jego badanie to ........
- Łożyska ślizgowe, w których warstwa nośna oleju powstaje w wyniku doprowadzenia oleju pod ciśnieniem pompy olejowej nazywamy ........
- Czas fizycznego istnienia obrabiarki i jej użyteczność, to trwałość ........
- Do ręcznego przesuwania wyrobu z jednego stanowiska montażowego na drugie używa się przenośników ........
- Proces odnowy, w wyniku którego powinno nastąpić przywrócenie lub zwiększenie zdolności produkcyjnej obiektu oraz poprawa podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych jego działania nazywa się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: