LOGOWANIE

Kwalifikacja Z15 - CZERWIEC 2013

(Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z15 - CZERWIEC 2013':

- W ramach przygotowywania gabinetu do przyjęć pacjentów, asystentka stomatologiczna przed przystąpieniem do pracy z opakowanym sterylnym materiałem, powinna umyć ręce ........
- Który test służy do codziennej kontroli prawidłowego działania autoklawu klasy B w gabinecie stomatologicznym? ........
- Maksymalny czas przechowywania wysterylizowanych narzędzi szczelnie opakowanych w podwójną warstwę papieru wynosi ........
- Okulary ochronne z bocznymi osłonami asystentka stomatologiczna powinna przygotować dla pacjenta przy planowanym użyciu lampy ........
- System Aplicap pozwala na wprowadzenie wprost do ubytku z małego pojemnika cementu ........
- Podczas opracowywania ubytku doszło do zranienia miazgi. Asystentka stomatologiczna powinna na polecenie lekarza przygotować i podać Alcaliner zarobiony na sterylnej płytce sterylną ........
- Do konserwacji narzędzi stomatologicznych stosuje się ........
- Do oceny głębokości kieszonki dziąsłowej służy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z15 - CZERWIEC 2013